Tags: zinkaravaan

Dialoogkaart Zin in Jeugdzorg

Om de dialoog over zingeving vanuit onze beweging binnen de jeugdzorg in tijden van transitie gaande te houden hebben wij als beweging een nieuwe dialoogkaart laten drukken. Daarmee zijn we op het Voor de Jeugd Festival 2014 aanwezig in Amsterdam. We zien je daar! Met deze kaart kun je ook zelf...
Lees meer

Inspiratieboek nu ook aangeboden aan Erik Dannenberg

Woensdag 27 november heeft onze Saskia Mudde namens Zin in Jeugdzorg het Inspiratieboek ‘Bewegen in Bevlogenheid’ aangeboden aan wethouder Erik Dannenberg te Zwolle als voorzitter van de commissie jeugdzorg in transitie van de VNG. Erik Dannenberg reageerde verheugd op het inspiratieboek. Namens Zin in Jeugdzorg worden 100 boeken aangeboden aan de VNG voor...
Lees meer

ZINKARAVAAN VAN START

De Zinkaravaan van Zin in Jeugdzorg is in beweging gekomen! Vanaf maandag 7 oktober organiseert Zin in Jeugdzorg deze karavaan langs jeugdzorginstellingen en gemeenten in het land om het estafettestokje door te geven. Er is een start gemaakt met de karavaan door het eerste exemplaar van het inspiratieboek ‘Bewegen in Bevlogenheid’ tijdens het Voor...
Lees meer