Onder de titel ‘Niet knellen maar knallen – Ruimte voor drijfveren en waarden’ confereerden ruim 60 deelnemers op 20 april 2012 in De Glind. Een impressie van de derde Open Space Werkconferentie op 20 april 2012 onder de titel ‘Niet knellen maar knallen – ruimte voor drijfveren en waarden’. De...
Lees meer