Jongeren van het Jeugdwelzijnsberaad stelden een Manifest Geloof op. Het manifest pleit voor vrijheid van godsdienstbeleving in de jeugdzorg. Ze verwijzen daarbij naar artikel 14 van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Fokko Witteveen, voorzitter van Stichting Zin in Jeugdzorg, verwijst hiernaar in zijn bijdrage NIET TE...
Lees meer