Beweging

Vanaf 2014 maken onderstaande personen deel uit van de beweging Zin in Jeugdzorg:
Martine Tobé
Gertjan Slump
Tjeerd van der Meer
Jacqueline Santbergen
Saskia Mudde
Karim Landoulsi
Lex Janssen

Dit is hun achtergrond en motivatie (binnenkort staan alle profielen op deze pagina):


 


ZiJ-Jacqueline-Santbergen-3Jacqueline Santbergen

Jacqueline Santbergen (1959) werkt vanaf 1982 met name in de jeugdzorg. Met haar HBO-opleiding is zij als uitvoerend hulpverlener gestart in de jeugdhulpverlening. Tijdens haar loopbaan heeft zij sociologie gestudeerd in deeltijd en later volgde zij ook managementopleidingen. Werkervaring heeft ze in de jeugdhulpverlening, maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen), justitie en J-LVG.

“Ik vind het belangrijk om mensen altijd in hun waarde te laten en hen te helpen hun eigen kracht te ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor wordt groei van eigenwaarde, zelfrespect en het nemen van eigen verantwoordelijkheid mogelijk.
Vanuit het managementperspectief vind ik het belangrijk om vanuit eenzelfde optiek leiding te geven; je kunt in onze dienstverlening geen ander verhaal vertellen dan waar je zelf in zit. Dit betekent dus ook hier mensen vanuit hun eigen kracht laten functioneren en ze verleiden tot vernieuwing en experimenteren. Dat is de enige manier om het elke dag weer een beetje beter te doen. Daarbij zoek ik verbindingen met partners in de zorgketen. In die verbinding doet iedereen waar hij/zij het best in is. Daarmee kun je samen veel verder komen en voeg je meer toe aan een groter geheel.
Ik vind het een voorrecht om vanuit mijn rol collega’s te ondersteunen in hun ontwikkeling en het hen mogelijk te maken van grote betekenis te zijn voor onze cliënten. Gezien de huidige (politieke) ontwikkelingen wordt dat steeds belangrijker en moeten we het steeds meer op onze eigen kracht gaan doen. Dat vraagt om ondernemerschap en daar heb ik veel zin in!”

 

foto-gertjan-slumpGert Jan Slump

Gert Jan Slump (1962) is criminoloog, zelfstandig professional en sociaal-maatschappelijk ondernemer op het snijvlak van visie- en zingevingsvraagstukken en de beroepsinhoud (strafrecht en jeugdzorg). Zijn professionele werkpraktijk bestaat uit advies- en consultancyopdrachten, projectontwikkeling en innovatie, management en interim opdrachten. Kenmerkend voor zijn praktijk is het koppelen van kennis van zaken aan een praktische, waardengedreven en inspirerende wijze van werken met een natuurlijk gevoel voor de organisatie van projecten. Hij is mede initiator en coördinator van Zin in Jeugdzorg en medeoprichter van Stichting Restorative Justice Nederland (zie www.restorativejustice.nl).

“In mijn werk staat de waarde van verbinden steeds voorop. Gedurende het onderzoeksproject Zin in Jeugdzorg houd ik mij vooral bezig met de disseminatie of het gebruik van opgedane kennis en inzichten in bruikbare producten.”

 

fotomartinewebsiteMartine Tobé

Martine Tobé MSc (1984) is socioloog en sport/gezondheids-manager. Zij is sinds september 2012 werkzaam als directeur van Stichting Kinderperspectief uit Zwolle. Vanuit Kinderperspectief maakt Martine zich hard voor het thema zingeving in binnen- en buitenland. Zo richtte zij o.a. de stichting Lifebook for Youth op. Een stichting om levensboeken te verspreiden aan kinderen en jeugdigen in achterstandssituaties in het buitenland. Door trainingen biografisch werken aan te bieden aan social workers wordt een juiste implementatie gewaarborgd en krijgen participerende kinderen en jeugdigen de begeleiding van een social worker die zij verdienen.

“Ik geloof in groei van hulpverleners door reflectie, ben er van overtuigd dat écht contact tussen hulpverleners en jongeren leidt tot betere resultaten en heb mij aangesloten bij de Beweging Zin in Jeugdzorg om te helpen dit gedachtegoed te verspreiden en anderen te inspireren ook mee te doen!”

 

lexjanssenLex Jansen

Lex Janssen (1948) is opgeleid als socioloog en is vanaf 1984 werkzaam geweest binnen en voor de jeugdzorg als adviseur in verander/verbetertrajecten en de toerusting van professionals en jongeren, als lid van een raad van toezicht en als voorzitter van een klachtencommissie.
Momenteel is hij als vrijwilliger betrokken in projecten rond bewonersparticipatie en burgerinitiatieven.

“Samen met anderen, verbinden, meedenken en meedoen, respectvol zijn, openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, gedeelde waarden zijn voor mij belangrijk, toen en nu!”

 

 

Tjeerd 01Tjeerd van der Meer

Tjeerd van der Meer is geestelijk verzorger bij Jeugdhulp Friesland en daar verantwoordelijk voor het domein zingeving en spiritualiteit. Iedereen wordt in moeilijke tijden geconfronteerd met vragen als: “waarom overkomt mij dit? Wie ben ik? Waar doe ik dit allemaal nog voor?” Levensvragen hebben aandacht nodig om kracht, moed, hoop en vertrouwen te vinden. Die aandacht geven aan jeugdigen en hun (pleeg)ouders en medewerkers trainen in het signaleren en zelf aandacht geven aan levensvragen, is de kern van zijn werk.

“Ik geloof vooral in het feit dan je (jonge) mensen niet kunt dwingen het goede te doen. Dat is een vrucht die groeit aan een boom die genoeg voeding en water krijgt. Wat je aandacht geeft groeit!”