Onderzoekers

Een overzicht van de onderzoekers van het RAAK-project Zin in Jeugdzorg

André Mulder

Ik ben lector Theologie en Levensbeschouwing aan de hogeschool Windesheim en projectleider van het onderzoek Zin in Jeugdzorg. Het geeft me veel energie om met bevlogen onderzoekers en professionals in dit project samen te werken aan verbetering van de praktijk van de jeugdzorg. Er is veel in beweging in de jeugdzorg en dan is het belangrijk diepgang in het werk te koesteren. Een woord als zingeving roept bij mij een wereld op waarin we elkaar echt zien, echt naar elkaar luisteren en samen zoeken naar betekenis. Het is van het grootste belang dat kinderen en jongeren echt worden gekend en van daaruit worden begeleid naar een goed leven. 

 

Ton Zondervan

Ik ben hogeschoolhoofddocent aan Windesheim. Ik heb mede aan de wieg gestaan van dit onderzoeksproject Zin in Jeugdzorg. In 2011/2012 heb ik mede leiding gegeven aan het empirische onderzoek. Komend jaar coördineer ik het ontwikkelen van onderwijs dat studenten (meer) gevoelig moet maken voor aspecten van zingeving in de praktijk van de jeugdzorg. Die zijn er volop en ze raken het hart van de jeugdzorg. Ons prachtige onderzoek gaat meehelpen om die aspecten beter zichtbaar en hanteerbaar voor (toekomstige) professionals. 

 

 

Ruth Hessel

Ik ben als docent godsdienstwetenschap en onderzoeker verbonden aan Hogeschool Windesheim, opleidingen Theologie en Levensbeschouwing. Vanaf september 2011 werk ik met veel plezier aan het RAAK-project Zin in Jeugdzorg. Vorig jaar heb ik empirisch onderzoek mogen doen naar zingeving bij jongeren in een gezinshuis.

Wat heb ik veel geleerd en wat was het interessant! Ik heb bewondering voor mensen die als gezinshuisouder werken. Al meerdere keren hebben mijn collega’s en ik bevestigende reacties gekregen op het belang van het project. Aandacht voor zingeving in de jeugdzorg is essentieel voor zowel de jongere als de professional. Jongeren willen ondersteund worden bij hun zingevingsvragen en professionals willen zingeving in hun werk ervaren: ‘dat geeft energie!’ 

 

Ans Vrerink

Ik ben sinds eind 2006 verbonden aan de Hogeschool Windesheim als docent ethiek en levensbeschouwing bij de opleiding SPH.
In mijn studie wijsbegeerte en latere onderzoekswerk op het gebied van zorgethiek heeft humanisering van de hulpverleningspraktijk centraal gestaan. Ik was dan ook verheugd dat ik mocht participeren in het onderzoek naar Zin in Jeugdzorg omdat ik daaraan, binnen de jeugdzorgcontext, verder gestalte zou kunnen geven.

Ik heb het afgelopen jaar bij een jeugdzorginstelling mee mogen kijken in het dagelijkse leven op een groep. Daar werd ik geconfronteerd met het bijzondere van het alledaagse. Dit wordt vooral ervaren op momenten dat het alledaagse niet meer vanzelfsprekend is en onder druk komt te staan.Voor veel jongeren is dat het geval. Hoe kunnen ze het dagelijkse leven als zinvol beleven wanneer bescherming, warmte, zorg, houvast en verbondenheid  niet vanzelfsprekend is?  Ik zag hoe jeugdzorghulpverleners aandacht voor de persoonlijke behoeften  en zinvragen van de jongeren probeerden te hebben door ruimte te maken en tijd te nemen. Maar er was ook het voortdurende spanningsveld met alle ander zaken die tijd en aandacht opeisen. Ik hoop dat het onderzoek een bijdrage kan leveren aan de ondersteuning van professionals om gestalte te geven aan Zin in Jeugdzorg!

Thijs Tromp

Dr. T. (Thijs) Tromp is directeur van Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Hij promoveerde in 2011 op een onderzoek naar de effecten van het werken met levensverhalen op zingeving bij ouderen. Als docent ethiek en zingeving aan de opleiding Social Work deed hij ervaring op met het onderwerp zingeving in de jeugdzorg. Met mijn bijdrage aan het project Zin in Jeugdzorg wil ik bijdragen aan zin in zorg. Ik hoop dat jongeren op een meer betekenisvolle manier geholpen kunnen worden en dat jeugdhulpverleners vanuit hun oorspronkelijke inspiratie en bezieling kunnen blijven werken.

 

Gert Jan Slump

Gert Jan Slump (1962) is criminoloog. zelfstandig professional en sociaal-maatschappelijk ondernemer op het snijvlak van visie- en zingevingsvraagstukken en de beroepsinhoud (strafrecht en jeugdzorg). Zijn professionele werkpraktijk bestaat uit advies- en consultancyopdrachten, projectontwikkeling en innovatie, management en interim opdrachten. Kenmerkend voor zijn praktijk is het koppelen van kennis van zaken aan een praktische, waardengedreven en inspirerende wijze van werken met een natuurlijk gevoel voor de organisatie van projecten. Hij is mede initiator en coördinator van de Stichting Zin in Jeugdzorg (zie www.zininjeugdzorg) en mede oprichter van Stichting Restorative Justice Nederland (zie www.restorativejustice.nl). In zijn werk staat de waarde van verbinden steeds voorop. Gedurende het onderzoeksproject Zin in Jeugdzorg houdt hij zich vooral bezig met de disseminatie of het gebruik van opgedane kennis en inzichten in bruikbare producten.