En weer een nieuwe publicatie van Ans Vrerink

Ans Vrerink, onderzoeker in het Zin in Jeugdzorgproject publiceerde in december het artikel ‘Weer in contact. App hulpmiddel bij bespreken zingevingsvraagstukken.’ Zie Sozio 6 december 2014, p17-21. Een mooi artikel dat vele lezers attendeert op ZinZien!

Written by