Inspiratie Zin in Jeugdzorg gaat door in Limburg!

Door Petra Ritzen – van Stillstaan – en Nelleke de Kruik wordt hard gewerkt het project Zin- en Betekenisgeving bij Jongeren vorm te geven. Ze willen ge├»nspireerd door Zin in Jeugdzorg een sensibiliseringstraining ontwikkelen om zingevingsvragen van jongeren te herkennen en erover te kunnen communiceren. De training is bedoeld voor professionals in het secundair onderwijs, jeugdwerk en in de jeugdzorg.

Written by