Berichten van deze maand: november 2013

Inspiratieboek nu ook aangeboden aan Erik Dannenberg

Woensdag 27 november heeft onze Saskia Mudde namens Zin in Jeugdzorg het Inspiratieboek ‘Bewegen in Bevlogenheid’ aangeboden aan wethouder Erik Dannenberg te Zwolle als voorzitter van de commissie jeugdzorg in transitie van de VNG. Erik Dannenberg reageerde verheugd op het inspiratieboek. Namens Zin in Jeugdzorg worden 100 boeken aangeboden aan de VNG voor...
Lees meer

Download de handige App ZinZien

Het team van Zin in Jeugdzorg heeft een app ontwikkeld die je helpt bewust met zingeving in de praktijk bezig te zijn. Triggerwoorden, hulpvragen en informatie geven je een zingerichte start. Filmpjes, gedichten, cartoons, foto’s en websites geven je inspiratie om te werken met diepgang, drive, passie en humor. Download...
Lees meer

3 Nieuwe publicaties over Zin in Jeugdzorg

Het Rapport Zingeving in de praktijk geeft een overzicht van 11 onderzochte locaties in het onderzoek Zin in Jeugdzorg. Het beantwoordt de vragen hoe er met zingeving wordt gewerkt in de praktijk van residentiële jeugdzorg en gezinshuis/en pleegzorg. Wat beleven jongeren en hoe kijken jeugdzorgwerkers er tegen aan? Wat zijn...
Lees meer

Inspiratieboek ‘Bewegen in bevlogenheid’

Het boek is te bestellen via info@kinderperspectief.nl Het inspiratieboek ‘Bewegen en bevlogenheid’ is geschreven op basis van persoonlijke ervaringen en verslagen van activiteiten van de Stichting Zin in Jeugdzorg in de periode 2010 tot en met 2013. Het biedt een inkijk in de drijfveren en beweegredenen van de mensen in...
Lees meer