Berichten van deze maand: november 2012

Niet te geloven!

Jongeren van het Jeugdwelzijnsberaad stelden een Manifest Geloof op. Het manifest pleit voor vrijheid van godsdienstbeleving in de jeugdzorg. Ze verwijzen daarbij naar artikel 14 van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Fokko Witteveen, voorzitter van Stichting Zin in Jeugdzorg, verwijst hiernaar in zijn bijdrage NIET TE...
Lees meer

Nieuwe website Zin In Jeugdzorg

Welkom op het nieuwe zininjeugdzorg.nl. De komende maanden wordt samen met het RAAK-project Zin in Jeugdzorg gewerkt aan het verder vullen van de site. Je kan ons ook volgen op twitter: @zininjeugdzorg en via facebook: www.facebook.com/zininjeugdzorg...
Lees meer